St Columba's Catholic Parish Leichhardt North

Mass Times

Weekend Mass Times:

Saturday Vigil    05:00 pm
Sunday                08:00 am
                             10:00 am (Family Mass)
 

Weekday Mass Times:

Tuesday:             8:30 am Communion Service
Friday:                9:15 am Mass